Homotoksykologia, stworzona w 1952 roku przez Hansa-Hainricha Reckewega, jako rozwinicie homeopatii, traktuje wszystkie choroby jako ukierunkowane procesy obronne przeciwko truciznom ludzkim (homotoksynom), ktre powstaj w organizmie, bd s do niego wprowadzane. Zdrowie to wedug homotoksykologii uwolnienie od trucizn i szkd przez nie wywoanych. Zdrowienie jest przywrceniem zaburzonego przez toksyny stanu rwnowagi.

W przeciwstawiestwie do klasycznej homeopatii, w ktrej stosuje si pojedyncze leki w leczeniu antyhomotoksycznym posugujemy si homeopatycznymi preparatami kompleksowymi (lakami antyhomotoksycznymi) co oznacza, e w jednym preparacie moe by zawartych kilka rodkw leczniczych. W odrnieniu od homeopatii - homotoksykologii nie cechuje dugotrwae poszukiwanie odpowiedniej, pojedynczej substancji leczniczej leku konstytucjonalnego. Leki antyhomotoksyczne nazywane s zamiennie homeopatycznymi zoonymi.

W leczeniu infekcji u dzieci, terapie homeopatyczne na dzie dzisiejszy s jedynymi skutecznymi dziaaniami.
 
wykonanie: GrafMedia