Pom czowiekowi jeli potrafisz, lecz nie dziaaj na jego szkod.

Choroba to nie jest niedobr antybiotykw, rodkw uspokajajcych, czy innych specyfikw farmakologicznych. To znak, e zostaa zachwiana rwnowaga zoonych procesw yciowych w organizmie czowieka.
Rok 1796 jest uznawany za rok narodzin homeopatii. W tym to roku lekarz i aptekarz S. Hahnemann opublikowa podstawowe zaoenia nowej metody leczenia, ktr nazwa homeopati (homoin pathos - podobne dolegliwoci). Gwn zasad tej metody jest leczenie wedug tzw. zasady podobiestw: "similia similibus curentur" czyli "podobne leczy podobnym". Znaczy to, e choroby mog by leczone rodkiem, ktry u zdrowego czowieka wywouje dolegliwoci podobne do tych, na ktre skary si chory.
Wspczesna homeopatia kliniczna ma ju ugruntowan pozycj w medycynie. Jest to uznana metoda terapeutyczna i profilaktyczna w opiece zdrowotnej.
Stosowanie lekw homeopatycznych stao si znaczcym sposobem leczenia ogu ludzkoci.

PRIMUM NON NOCORE
(przede wszystkim nie szkodzi)


Jeli nie zachodzi potrzeba interwencji chirurgicznej, bd koniecznoci leczenia onkologicznie, to we wszystkich stanach chorobowych leki homeopatyczne oka si zupenie wystarczajce. Nie oznacza to oczywicie, e s to jedyne leki, i e s jakiekolwiek istotne przeszkody w cznym podawaniu lekw homeopatycznych z lekami tradycyjnymi. W ostrych zapaleniach grnych drg oddechowych leki homeopatyczne w ponad 80% przypadkw s lekami wystarczajcymi. Stosujc leki homeopatyczne mona chorych zabezpieczy, co jest specjalnie wane u dzieci, przed takimi negatywnymi skutkami jak: spadek naturalnej odpornoci, czy powikania toksyczne i alergiczne po antybiotykach. Immunostymulacyjna aktywno lekw homeopatycznych stwarza warunki biologiczne, w ktrych wyleczenie jest szybsze i peniejsze, a powikania po stosowaniu antybiotykw s mniej czste. W leczeniu infekcji u dzieci, terapie homeopatyczne na dzie dzisiejszy s jedynymi skutecznymi dziaaniami.
 
wykonanie: GrafMedia