Pojcie alergii nie jest tylko czsto uywanym, modnym hasem, oznacza rwnie duy, do dzi ledwo zwalczony problem naszych czasw. Szeroko w wiecie obserwowany wzrost zapadalnoci na alergie jest zwizany z postpujcym rozwojem cywilizacyjnym. Nasze naturalne moliwoci adaptacji wyczerpay si ju dawno, poniewa postawiono przed nami zbyt due dania. Jestemy konfrontowani z wieloma obcieniami i nie potrafimy sobie z nimi poradzi, poniewa natura nie wyposaya nas w odpowiednie zdolnoci. Organizm reaguje nieuchronnie rnorodnymi objawami chorobowymi ujawniajcymi si midzy innymi jako nadwraliwo o typie alergii. Alergia okrelana jest jako wrodzona i dziedziczna gotowo do uczulenia na okrelone alergeny reagujca objawami klinicznymi takimi jak: astma alergiczna, pokrzywka, katar sienny, alergiczne zapalenie oskrzeli i nieyt nosa.


Najlepsz metod leczenia alergii jest terapia biorezonansowa aparatem BICOM.
Bezpieczna, bezbolesna, a co najwaniejsze skuteczna.
Leczenie
Leczenie alergii polega na desensybilizacji na drodze odwracania drga czynnika uczulajcego, co stwarza szans wyleczenia, pod warunkiem znalezienia waciwego alergenu, bd grupy alergenw powodujcych uczulenie. rda niemieckie okrelaj skuteczno odczule na ok.83%. Bezbolesne odczulanie na dany czynnik, bez podawania jakichkolwiek substancji /jedynie odwrcenie drga alergenu/ trwa od kilku do kilkunastu minut, niekiedy wymaga powtrzenia. Efektywno leczenia podnosi brak kontaktu z alergenem przez okres 2-3 tygodni po terapii. Dlatego eliminacj na pyki kwiatw, drzew traw przeprowadza si wg kalendarza kwitnie, bd w okresie jesienno-zimowym. W przypadku alergii pokarmowych zaleca si diet bez czynnika odczulanego. Mona rwnie odczula w okresie pylenia, jeeli nie bdzie efektu staego, tylko na kilka tygodni, wwczas wykonujemy po okresie pylenia bezpatne odczulanie. Po wyleczeniu pacjent pozbywa si przewlekego kataru, swdzenia skry, dusznoci czy dotkliwych objaww odkowo-jelitowych. Odczulanie jest zupenie bezbolesne co jest szczeglnie istotne w przypadku leczenia dzieci.
Pytania i wtpliwoci

Jaka jest skuteczno terapii?
Moemy skutecznie wyleczy dolegliwoci alergiczne pod warunkiem znalezienia waciwego alergenu, bd grupy alergenw powodujcych uczulenie. rda niemieckie okrelaj skuteczno odczule na ok.83%.
Jaka jest rnica midzy klinicznym leczeniem alergii a terapi biorezonansow?
Nie chcemy krytykowa powanych stara alergologii o rozwizanie wielorakich problemw diagnostyki, jednak nie mona nie zauway pewnej bezradnoci i beznadziejnoci. Metody serologiczne in vitro, jak rwnie rne testy skrne i na bonach luzowych s stosowane rutynowo i stanowi dla wielu lekarzy podstaw alergologii klinicznej, co jednak nie oznacza, e wyniki s rzeczywicie wiarygodne. Podstaw tego leczenia jest karencja i odczulanie. Odczulanie nie odnosi skutku.
Terapia lekowa ("nakrcana przez firmy farmaceutyczne) jedynie dziaa przeciw objawowo lub zmniejsza nasilenie symptomw alergii. Terapia za pomoc urzdzenia BICOM powoduje wygaszenie alergii. Aparat analizuje informacje w drganiach alergenu, nastpnie przesya j pacjentowi w postaci drga odbitych lustrzanie. Nastpuje nakadanie obu fal i dochodzi do redukcji informacji fali do zera (wygaszenie).

Czy mona leczy jednoczenie wiele rodzajw alergii?
Jeeli pacjent cierpi na wiele alergii, mona podda je terapii podczas jednego zabiegu, lecz nie jednoczenie, a jedna po drugiej.

Czy terapii mog zosta poddane dzieci?
Tak. Leczenie alergii u dzieci przy pomocy terapii biorezonansowej jest wysoce skuteczne. Odczulanie jest zupenie bezbolesne co jest szczeglnie istotne w przypadku leczenia dzieci.

Czy terapia uzaleniona jest od kalendarza pyle?
Efektywno leczenia podnosi brak kontaktu z alergenem przez okres 2-3 tygodni po terapii. Dlatego eliminacj na pyki kwiatw, drzew traw przeprowadza si wg kalendarza kwitnie, bd w okresie jesienno-zimowym. W przypadku alergii pokarmowych zaleca si diet bez czynnika odczulanego.

Na czym polega terapia biorezonansowa?
Gwnym celem terapii biorezonansowej jest aktywowanie wasnych si regulacyjnej organizmu i uwolnienie od zaburzajcych patologicznych wpyww w takim stopniu, jaki jest konieczny do wyzdrowienia.

Jak dziaa aparat BICOM?
Dziaanie aparatu polega (w wielkim skrcie) na regulowaniu fal elektromagnetycznych w organizmie pacjenta. Drgania wasne pacjenta odbierane s przez elektrody doprowadzone poprzez przewd od urzdzenia terapeutycznego, tam zostaj elektronicznie opracowane (np. zmienione w obraz lustrzany) i powracaj do pacjenta jako drgania terapeutyczne

Czy terapia jest bezpieczna?
Terapia biorezonansowa z zastosowaniem aparatu BICOM jest bezpieczna i bezbolesna. Pacjenci szczeglnie chtnie korzystaj z niej, poniewa jst tania i skuteczna.
Przy pomocy terapii biorezonansowej leczy si wiele innych dolegliwoci i schorze (naogi, depresje, zwiksza si odporno organizmu). Moe by rwnie stosowana u dzieci.

Jakie s przeciwwskazania do korzystania z terapii?
Przeciwwskazania do terapii biorezonansowej to:
cia
alkohol we krwi
rozrusznik serca
 
wykonanie: GrafMedia