Akupunktura to "system" medycyny, ktry przywraca i podtrzymuje zdrowie dziki wkuwaniu igie w cile okrelone miejsca na ciele ludzkim. Nakucia dziaaj na organizm, pobudzajc go powoduj powrt do rwnowagi i aktywacj mocy regeneracji samouzdrawiania.

W teorii akupunktury wystpuj jeszcze dwa pojcia energia YANG (dodatnia, wszystko co jest YANG jest: jasne, solidne, szybkie, mskie, ciepe) oraz energia YIN (ujemna, wszystko co jest YIN jest: zimne, kruche, powolne, kobiece, mroczne). Yin zawsze przeksztaca si w Yang i na odwrt. Chiczycy uwaaj, e wystpienie stanu chorobowego jest zwizane z zaburzeniem rwnowagi midzy tymi energiami.
W wyniku naku igami dochodzi do wyrwnania poziomu energetycznego.

Punkty akupunkturowe s kanaem informacyjnym pomidzy organizmem i otoczeniem.

Leczenie
Pierwsza wizyta trawa zwykle okoo godziny. W tym czasie akupunkturzysta zbiera szczegowy wywiad - rozpoznaje chorob na podstawie wywiadu ustnego z pacjentem, obserwowaniu pacjenta, jego odruchw i sposobu poruszania si, a take na podstawie wygldu jzyka pacjenta.

Samo leczenie polega na wkuciu bardzo cienkich igie w okrelone punkty na ciele na kilka lub kilkanacie minut. Ilo igie oraz sposb ich stosowania zale od rozpoznania, a take od stylu pracy akupunkturzysty. W czasie wbijania igie pacjenci mog odczuwa mrowienie, ktre oznacza jedynie, ze iga zostaa poprawnie wbita we waciwy punkt. Igy uywane w czasie zabiegu s sterylizowane, obecnie coraz czciej stosuje si igy jednorazowe. Akupunkturzysta moe rwnie zastosowa inne sposoby leczenia: ogrzewanie, masowanie, ugniatanie punktw akupunkturowych, a take dziaanie prdem elektrycznym celem delikatnej stymulacji.

Efekty terapeutyczne wystpuj zazwyczaj krtko po zabiegu. Jednak wiele chorb wymaga duszego leczenia, a poprawa samopoczucia moe by odczuwana dopiero po kilku zabiegach
Kiedy stosowa?
Rnego rodzaju nerwice
Choroby narzdu ruchu (dyskopatie, zesp bolesnego barku, ostre i przewleke minioble).
Choroby ukadu nerwowego (ble gowy, rne nerwoble a zwaszcza zapalenie nerwu trjdzielnego czy kulszowego, poraenia i niedowady do 1 roku po przebytym incydencie, poraenie nerwu twarzowego)
Choroby wewntrzne (zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, choroba nadcinieniowa, choroba wrzodowa odka i dwunastnicy)
Poonictwo i ginekologia (nieregularne krwawienia miesiczne, bolesne miesiczki, wymioty ciarnych)
Choroby uszu, nosa i garda ostra guchota i niedosuch, Choroba Meniera, przewleke zapalenie zatok obocznych nosa)
Choroby oczu (przewleke zapalenie spojwek, zapalenie nerwu wzrokowego)
Medycyna sportowa (trema przedstartowa, urazy sportowe)
Naogi - zwaszcza palenia tytoniu
 
wykonanie: GrafMedia