Najczciej o terapii antynikotynowej biorezonansowej pacjent dowiaduje si od osoby, ktra skorzystaa z rezonansu magnetycznego i ku wasnemu zaskoczeniu zacza sobie radzi z problemem palenia.
Nie dziwimy si pacjentom, e podchodz z ogromnym niedowierzaniem do tego typu dziaa. Z drugiej jednak strony nie moemy dziwi si temu potencjalnemu klientowi, e "nie wierzy", no bo skd mgby wierzy nie znajc podstaw teoretycznych terapii informacyjnych.
Terapia biorezonansowa nie polega na bezporednim wpywie na psychik pacjenta, jak rwnie nie jest uzaleniona od jego stopnia wiary "czy jest to moliwe, czy te nie".
Gwn rzecz, ktra dotyczy pomocy, jest moliwo wyciszenia godu nikotynowego i nic wicej. Dziki terapii budujemy swoj psychik.
BICOM jest narzdziem, ktre uatwia rzucenie palenia.


TO NIE JEST MANIPULACJA ANI OSZUSTWO
Leczenie
Metod terapii biorezonansowej po raz pierwszy zastosowa w leczeniu niemiecki lekarz Franz Morell w 1977 r. W zaoeniach tej metody wykorzystuje si wchodzce w skad indywidualnego dla kadego czowieka spektrum drga jego tkanek: fizjologicznych i patologicznych. Drgania fizjologiczne steruj i koordynuj reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, za patologiczne odgrywaj rol zakcajc. Ich rdem mog by: nie wyleczone ogniska chorobowe, urazy, wirusy, bakterie i ich toksyny, metale cikie, trucizny rodowiskowe.

Wraz z popraw stanu energii automatycznie zaczynaj sprawniej przebiega wszelkie procesy biochemiczne, prowadzc do normalizacji pracy caego organizmu, wzgldnie wyzdrowienia. Podczas postpowania leczniczego nie doprowadza si do organizmu prdu. Elektrody peni funkcj anteny odbierajcej lub przekazujcej sygna.

Do samoregulacji uyte s wasne drgania, a zatem nie dochodzi w aden sposb do wywierania obcego wpywu na osob poddawan terapii. Nie zawsze podczas zabiegu co si odczuwa. Moliwe jest jednak lekkie uczucie ciepa, szczeglnie w tych miejscach, ktre nie s zdrowe. Terapia z zastosowaniem drga wasnych pacjenta uzupenia leczenie klasyczne, nie zaburza dziaania lekw, ani nie wpywa ujemnie na ich wchanianie. Nie naley wic zaprzestawa ich przyjmowania, ani rezygnowa z regularnych wizyt u swojego lekarza. Do chwili obecnej nie s znane szkodliwe skutki uboczne terapii biorezonansowej.

Po terapii nie moemy (nawet z czystej ciekawoci) sprbowa zapali papierosa, gdy mog si pojawi niepodane reakcje, np. wymioty, biegunka.

Skuteczno metody jest bardzo imponujca. Po jednym zabiegu 90% ludzi nie pali (bezterminowo)!. Pozostae 10% to osoby, u ktrych nastpia redukcja godu nikotynowego. Wwczas wskazane jest skorzysta z jeszcze jednej wizyty. Rzecz bardzo istotn dla palaczy jest fakt, e nie ma znaczenia sta palenia i ilo wypalonych papierosw.

W cigu najbliszych dni pozostaje opanowanie odruchowego sigania po papierosa, w czym niewtpliwie pomaga uczciwe wyzbycie si papierosw z bezporedniego otoczenia. Jednym z ciekawszych dowiadcze jest brak potrzeby zapalenia nawet w towarzystwie palcych. Bierne palenie nie stanowi zagroenia, lecz pierwszy aktywnie wypalony papieros w przyszoci - cho nie smakuje, powoduje wpisanie godu na nowo.
Pytania i wtpliwoci

Czy terapia dziaa? Czy kto nie chce ze mnie zakpi, za moje pienidze?
Wiele osb przy pomocy tej terapii trwale nie pali!. Ogromna wikszo pacjentw podja powan walk z uzalenieniem. Polega na wyciszeniu godu nikotynowego - pozwala wyzwoli dziaanie naszej "silnej woli". BICOM jest narzdziem, ktre uatwia rzucenie palenia
TO NIE JEST MANIPULACJA I OSZUSTWO

Jaka jest skuteczno terapii?
90% osb zgaszajcych si na terapie reaguje natychmiast na tego typu oddziaywanie. Traci zainteresowanie paleniem tytoniu i nie odczuwa godu nikotynowego. Potwierdzaj to setki zadowolonych naszych pacjentw

Czy terapia dziaa na wieloletnich palaczy?
Sta palenia oraz ilo wypalanych papierosw nie ma wpywu na skuteczno terapii. Osoby palce powyej 30 papierosw dziennie, ktre uwaaj, e im ju nic nie jest w stanie pomc w naszych statystykach skutecznoci RZUCANIA PALENIA, ksztatuj si na poziomie 87%.

Jaka jest gwarancja, e nie wrc do naogu?
Najwaniejszym zadaniem po terapii, przy nieobecnoci godu, jest nie pozwolenie sobie nawet na jednego papierosa, a wtedy efekt utrzyma si bezterminowo.
Prosimy pamita, e bez odrobiny woli rzucenia palenia, nawet najlepsze metody nie odnios oczekiwanego efektu. Bierne palenie nie stanowi zagroenia, lecz pierwszy aktywnie wypalony papieros, cho nie smakuje, powoduje pojawienie si godu na nowo, a wic niweczy skutki leczenia. W tej sytuacji wizyt naley powtrzy.

Na czym polega terapia biorezonansowa?
Gwnym celem terapii biorezonansowej jest aktywowanie wasnych si regulacyjnych organizmu i uwolnienie od zaburzajcych patologicznych wpyww w takim stopniu, jaki jest konieczny do wyzdrowienia.

Jak dziaa aparat BICOM?
Dziaanie aparatu polega (w wielkim skrcie) na regulowaniu fal elektromagnetycznych w organizmie pacjenta. Drgania wasne pacjenta odbierane s przez elektrody doprowadzone poprzez przewd od urzdzenia terapeutycznego, tam zostaj elektronicznie opracowane (np. zmienione w obraz lustrzany) i powracaj do pacjenta jako drgania terapeutyczne

Czy terapia jest bezpieczna?
Terapia antynikotynowa z zastosowaniem aparatu BICOM jest bezpieczna i bezbolesna. Palacze tytoniu szczeglnie chtnie korzystaj z niej, poniewa jest tania i skuteczna.

Przy pomocy terapii biorezonansowej leczy si wiele innych dolegliwoci i schorze (alergie, depresje, zwiksza si odporno organizmu). Moe by rwnie stosowana u dzieci

Jakie s przeciwwskazania do korzystania z terapii?
Przeciwwskazania do terapii biorezonansowej to:
cia
alkohol we krwi
rozrusznik serca
 
wykonanie: GrafMedia